Dotace

Zajišťujeme pro Vás poradenství a vyřízení dotace z program Nová zelená úsporám na instalace termických solárních kolektorů, fotovoltaických solárních panelů, zdroje vytápění, rekuperace a větrání. Dále kotlíkové dotace a dotace na akumulaci dešťové vody.

Rodinné domy – zdroje energie

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

solární termické a fotovoltaické systémy,
systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
výměnu lokálních topidel na tuhá paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).
Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem. Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Získejte dotační bonus za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s kotlíkovou dotací!

Výše dotace

Jednorázová fixní částka:

35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,
Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

Výše kotlíkové dotace

Výše kotlíkové dotace se počítá z celkových způsobilých výdajů na nový zdroj vytápění procentní sazbou. Maximální výše dotace je však omezena.

automatomatický kombinovaný kotel na uhlí/pelety – 75 % (max. 75.000,- Kč)
plynový kondenzační kotel – 75 % (max. 95.000,-Kč)
kotel na biomasu (dřevo, brikety) s ručním přikládáním – 80 % (max. 100.000,- Kč)
automatický kotel na biomasu (pelety) – 80 % (max. 120.000,- Kč)
tepelné čerpadlo – 80 % (max. 120.000,- Kč)

Dotace dešťovka

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
pouze pro stávající domy v lokalitách ohrožených suchem
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
pro stávající domy i novostavby v celé ČR
Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
pro stávající domy i novostavby v celé ČR